Tu trzeba ikony

Praktyki

Praktyki w Podkarpackim Centrum Innowacji

Podkarpackie Centrum Innowacji tworzy sprzyjające warunki do odbywania praktyk programowych i ponadgramowych. Pod okiem najlepszych specjalistów i ekspertów kandydaci będą mieć okazję zdobywać cenne doświadczenie zawodowe i rozwijać swoje umiejętności.

W PCI możliwa jest organizacja ponadprogramowej:

– praktyki studenckiej,

– praktyki uczniowskiej.

Oferujemy możliwość realizacji programu praktyk przez cały rok. Jednakże liczba miejsc dla kandydatów jest ograniczona i zależy dostępności zasobów PCI.

alt

Zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 – zgłoszenie) i przesłanie go do PCI w wybranej formie:

pocztą tradycyjną na adres:

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.,
ul. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów
(z dopiskiem na kopercie: „praktyka studencka”/„praktyka uczniowska”).

pocztą elektroniczną na adres: praktyki@pcinn.org.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie.

Zasady organizacji praktyk ponadprogramowych określone są w „Regulaminie organizacji praktyk ponadprogramowych w Podkarpackim Centrum Innowacji”.

Do dyspozycji praktykantów dostępne są pracownie PCI ProtoLab:

 • warsztat-modelarnia,
 • pracownia szybkiego prototypowania i druku 3D,
 • pracownia elektroniczna,
 • pracownia media VR
 • pracownia tekstylna
 • pracownia biogreen

Kto może skorzystać z praktyk w PCI?

Praktyki ponadprogramowe w PCI są dostępne dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych w wieku od 16 do 30 lat. Swoją ofertę praktyk, PCI kieruje także do studentów i absolwentów uczelni wyższych poniżej 30 roku życia.

Na czym polegają praktyki ponadprogramowe w PCI?

Praktyki ponadprogramowe w Podkarpackim Centrum Innowacji polegają na zapewnieniu praktykantom możliwości zdobycia doświadczenia i rozwinięcia praktycznych umiejętności w różnych dziedzinach. Kandydaci chcący odbyć praktykę, staną przed szansą wykonania własnego projektu w nowoczesnych przestrzeniach przy wsparciu ekspertów PCI ProtoLab. Będą mogli wcielić w życie swój pomysł lub zaczerpnąć inspirację z katalogu projektów.

Ile trwają praktyki ponadprogramowe i w jakim czasie należy je zrealizować?

Czas trwania praktyk zależy od umowy zawartej pomiędzy PCI a praktykantem. Warto podkreślić, że PCI nie narzuca sztywnych godzin, a harmonogram jest elastyczny i zindywidualizowany. Również moment rozpoczęcia praktyk jest dowolny i determinowany ustaleniami między obiema stronami. Niektórzy preferują okres wakacji, podczas gdy inni mogą wybrać praktyki w trakcie semestru czy roku szkolnego.

Jak przebiega rekrutacja i organizacja praktyk w PCI?

Proces rekrutacji na praktyki w PCI obejmuje kilka etapów. Kandydaci składają zgłoszenia, przechodzą proces kwalifikacji, a wybrani podpisują umowę. Do każdego praktykanta przypisany jest opiekun, który dba o prawidłowy przebieg praktyk i sprawuje nadzór merytoryczny. Na zakończenie praktykanci otrzymują referencje

Oferujemy:

 • program praktyk dopasowany indywidualnie do oczekiwań i możliwości,
 • profesjonalne wsparcie ze strony specjalistów PCI ProtoLab z różnych obszarów,
 • możliwość poznania warunków i zasad funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji działającego na styku nauki i biznesu, rozwoju kompetencji,
 • referencje/rekomendacje po ukończeniu praktyk,
 • możliwość rozwoju kompetencji i zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Do pobrania:

Zgłoszenie – Załącznik nr 1

Katalog projektów – Załącznik nr 2

Umowa o praktykę – Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do umowy o praktykę

Załącznik nr 2 do umowy o praktykę

Ankieta – Załącznik nr 4

Możliwa jest również organizacja praktyk programowych w Podkarpackim Centrum Innowacji. Więcej informacji pod numerem +48 451 160 766 oraz adresem p.glaz@pcinn.org.

Masz pytania? Napisz do nas:

praktyki@pcinn.org
+48 451  160 766

Skip to content